Josef Němeček

Spisovatel, novinář, fotograf. Proslul především jako šéfredaktor a majitel novin – Naše Chrudimsko, které byly vydávány od roku 1990 do roku 1996.

Životopis

Ukončil v Proseči Osmiletou školu Klementa Gottwalda v červnu roku 1954. Třetí rok studia na Jedenáctileté škole v Litomyšl autor zakončil maturitní zkouškou v roce 1957.

Motto

Stala se snad malebnost naší překrásné Českomoravské vysočiny kompenzací pro nás a naše předky za nelehká období naší historie? Těžko říci, že ano. Lze si jen přát, aby tomu alespoň bylo v časech budoucích.

—Josef Němeček

V médiích

Knihy

 • O historii Perálce
 • O historii Luže a okolí
 • II. Odboj 1939-1945 v okrese Chrudim
 • 1. Světová válka (Novohradsko, Poříčsko u Litomyšle, Prosečsko, Rychumbursko, Svratecko
 • Komunisté na Hlinecku a Chrudimsku I. 1948 - 1953
 • Černá kronika
 • Jedno stavení, dva vrazi, deset obětí
 • Černá kronika od Pardubic do Svojovana
 • Aféry komunistů na Hlinecku a Chrudimsku 1953 - 1960
 • Největší železniční neštěstí v Čechách po roce 1948
 • Srpen 1968
 • Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce 1948
 • Osudy sedláků na Chrudimsku a Hlinecku po roce 1948
 • Protistátní teoretické skupiny v režii STB Pardubice
 • Osudy sedláků na Pardubicku po roce 1948
 • Osudy sedláků na Poličku po roce 1948
 • Osudy sedláků na Vysokomýtsku po roce 1948
 • Osudy sedláků na Holicku po únoru 1948
 • Akce STB Pardubice „Požár“ v Dolním Újezdě
 • Znárodňování - okresy Chrudim, Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto v letech 1945 - 1963
 • Kolaboranti za protektorátu 1939 - 1945 - Chrudimsko a Hlinecko
 • Kolaboranti za protektorátu 1939 - 1945 - Vysokomýtsko a Choceňsko
 • Kolaboranti na Pardubicku - 1939 -1945
 • Prosečsko a Svratecko - 1939 - 1945
 • II. Odboj 1939 - 1945 - Prosečsko, Svratecko, Hlinecko
 • Jiří Potůček podle četníka Půlpána a StB pracoval pro Anglii a Německo
 • Poličsko od října 1938 do května 1945 * Bystré u Poličky: Kdo „objednal“ v dubnu 1945 vraždu místního továrníka Josefa Čipery?
 • 90 let fotbalu v Luži
 • Fotbal v Proseči
 • Pokus o transformaci SOU ve Skutči ve svůj prospěch se JUDr. Josefu Švadlenkovi nakonec nepodařil
 • Jak byl „tunelován“ Žáčkův kopec a sportovní areál SK Botas Skuteč
 • V Proseči „tajný spolupracovník“ StB s krycím jménem „STAVITEL“
 • Elektrikář Josef Krčil z Perálce „vládl“ školství na Poličsku a Chrudimsku